Lămuriri cu privire la asociația „Apăratorii Dreptei Credințe”

Căutați să nu vă amăgească cineva! (Matei 24:4)”

Este momentul să ascultăm acest îndemn al Mântuitorului, deoarece, cine se lasă amăgit, nu este absolvit de vină. Și cel ce amăgește și cel ce este amăgit vor împărtăși aproximativ aceeași soartă. Concret, facem referire la noua asociație, înființată de cel pe care Biserica noastră l-a lepădat ca pe un vas netrebnic – Gabriel Ilășoaia. După cum știm cu toții, acest vrăjmaș al Bisericii și al lui Dumnezeu, este excomunicat din Biserica noastră conform hotărârilor Sf. Sinod, dar cu toate aceastea încă insistă și pretinde că face parte din Biserica noastră. Chiar mai mult decât atât, se adresează creștinilor din Biserica noastră chemându-i să se înscrie și să devină membrii unei asociații înființată de acesta. Cu înființarea acestei asociații, cel amintit vrea să pară că are intenții bune și că dorește să ajute Biserica și pe membrii ei. De aceea considerăm că este necesar să descoperim vicleșugul din spatele acestei otrăvi ce se pretinde a fi medicament.

Pentru a înțelege mai bine intențiile sale cu privire la această ultimă inițiativă trebuie să privim puțin în urmă și să observăm parcursul și atitudinea pe care le-a avut de când a intrat în anturajul fostului mitropolit. În prima fază a postat în mediul online câteva mici discursuri prin care a dorit să arate că intenționează să se implice în problemele bisericești, fără să specifice de care parte a baricadei se află. Lansând aceste discursuri a așteptat să vadă de cine va fi abordat. Deoarece membrii Sfântului Sinod nu au vrut să îl implice unde acesta și-a dorit, s-a văzut nevoit să accepte oferta schimonahiei Rafaela, adică aceea de a intra în anturajul fostului mitropolit și de a-l susține în schimbul unor foloase de ei știute (și de mulți alții). Astfel a început o campanie de denigrare a membrilor Sfântului Sinod și implicit a Bisericii noastre.

Nu are rost să mai amintim aici josniciile și acuzațiile nefondate de care s-a folosit pentru a-și atinge scopul. În același timp, împreună cu alți „experți” în dogmatică și drept canonic a încercat să convingă enoriașii Bisericii noastre și chiar pe unii din clerici,că Biserica Ortodoxă se conduce în chip monarhic de către o singură persoană - mitropolitul. De asemenea, pe plan legal (laic), a intenționat să inducă ideea că mitropolitul este singurul care poate lua decizii și, totodată, care poate face schimbări în asociația religioasă pe care o constituie Biserica noastră. După cum putem observa, Dumnezeu a rânduit să se arate adevărul referitor la ambele aspecte (bisericesc și laic) și astfel aceste două tactici au eșuat. Când spunem că au eșuat ne referim la faptul că, pe plan duhovnicesc Dumnezeu a luminat pe credincioși și clerici pentru a înțelege modul de conducere și însemnătatea ierarhiei în Biserica Ortodoxă; pe plan laic, nici judecata lumii acesteia nu a fost de partea lor, toate acțiunile judecătorești, întreprinse de aceștia, finalizându-se în defavoarea lor. Deși în tot acest timp Gabriel Ilășoaia a strigat sus și tare că Dumnezeu și cezarul sunt de partea lui, s-a dovedit că Dumnezeu i-a stat împotrivă mândrului, iar cezarul i-a arătat că nici dreptatea lumii acesteia nu este de partea lui.

Deși cei ce au urmărit întreaga activitate a celui amintit, au observat deja aspectele menționate de noi mai sus, totuși am găsit de cuviință să clarificăm aici această situație. Astfel, eșecurile enunțate anterior l-au determinat pe acest oportunist viclean să găsească altă capcană pentru a atrage sufletele credincioșilor în prăpastia pierzării. După ce, luni la rând, i-a acuzat pe membrii Sfântului Sinod că intenționează să înființeze o nouă asociație și să „fure” patrimoniul Bisericii noastre, s-a dovedit că, de fapt, aceasta era intenția fostului mitropolit și a celor din anturajul său. De menționat este faptul că această intenție a lor nu s-a facut publică decât în momentul în care s-a epuizat și ultima lor nădejde – judecata lumii acesteia. Dovadă a celor menționate mai sus, este mărturia unui consilier „dogmatic, canonic și juridic” retras de curând din anturajul lor.

Așa cum am spus, după  toate strategiile eșuate a urmat planul de rezervă, adică înființarea unei alte asociații ce nu are nimic în comun cu asociația religioasa constituită de Biserica noastră, ci mai mult, interesele sunt potrivnice. În cele ce urmează vom demasca interesele ascunse și adevăratele intenții pe care le are fondatorul acestei asociații.

În primul rând, această asociație are o denumire ce ne duce cu gândul la un pericol în care s-ar afla Biserica.  De fapt, fondatorul insinuează că acest pericol ar veni din partea membrilor Sfântului Sinod, iar asociația sa are scopul de a o proteja de „răutățile” acestora. Unde s-a mai văzut ca oile să aibă frică de păstorul cel bun și să se întrarmeze împotriva sa? Adevăratul mesaj ascuns în acest titlu (Apăratorii Dreptei Credințe) este următorul: „Lăsați pe adevărații voștri păstori și veniți sub păstorirea mea!” Dar haideți să vedem cine este acest păstor nemit, adică, pe înțelesul tuturor, plătit. Nu dorim să judecăm sau să ne legăm de viața personală a cuiva, dar nici nu se cade a avea îndreptător pe cel care are nevoie de îndreptare. Din dorința aceasta, nu vom detalia abaterile sale duhovnicești, ci vom spune doar atât:

  • Este inadmisibil să ascultăm îndemnurile celui care nu a fost capabil să conducă o familie, iar acum dorește să conducă o asociație numeroasă de credincioși. Canoanele Sfinților Părinți, referitoare la viața de familie, nu le-a cunoscut și nu le-a respectat, dar vrea să ne asigure că va acorda credincioșilor sprijin și consiliere pe probleme canonice și dogmatice;
  • De asemena, este greu de crezut că cel care a produs atâta dezbinare, are intenția de a chema credincioșii într-o unire;
  • Din învățăturile Sfinților Părinți știm că orice demers în viața bisericească și nu numai, trebuie făcut cu binecuvântarea arhipăstorilor. Tot Sfinții Părinți ne învață că lucrul făcut fără binecuvântare nu este lucrul lui Dumnezeu ci este al vrăjmașului. Trebuie să știți că înființarea acestei asociații nu s-a făcut cu binecuvântarea nici unui episcop, ci este din inițiativa unui impostor ce are apucăturile unui așa zis apostol, ceea ce nu poate fi decât lucrarea diavolului;
  • De-a lungul timpului, Biserica a fost organizată într-un mod perfect de către Sfinții Părinți și nu mai este nevoie să inventăm noi alte forme de organizare, ci doar să le respectăm pe cele existente. Dar iată că cel ce a subminat și și-a bătut joc de organizarea Bisericii moștenită de la Sfinții Părinți, acum născocește noi forme de organizare. Este de menționat faptul că în acest mod au apărut majoritatea ereziilor.

Ținând cont de cele menționate mai sus, catalogăm intențiile fondatorilor asociației „Apărătorii Dreptei Credințe”, ca fiind păgubitoare pentru sufletele credincioșilor și străine de duhul ortodoxiei. De aceea, nu dăm binecuvântare creștinilor ortodocșide stil vechi din România pentru a adera și a face parte din asociația amintită. Este neapărat necesar ca cei care  s-au înscris deja în această asociație să solicite imediat retragerea și să menționeze că nu mai sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către site-ul asociației și administratorul acestuia.  

Unul din însemnele arhierești este vulturul. Aceste simbol ne sugerează că, așa cum vulturul privește din înălțimile văzduhului, observă cu acuratețe și anticipează orice  mișcare, asemenea și arhiereul trebuie să observe din timp și să anticipeze eventualele atacuri ale vrăjmașilor Bisericii. De aceea și noi, dorind să împlinim această datorie pe care o avem, privim peste acest moment de debut al asociației și încercăm să anticipăm intențiile viitoare. Nu ne putem gândi decât la faptul că se dorește înșelarea credincioșilor din Biserica noastră prin ademenirea într-o altă asociație religioasă și astfel se va produce cu adevărat acea schismă de care ne-au tot acuzat pe noi.

Iubiți fii și frați întru Hristos, vă rugăm să prețuiți unitatea Bisericii noastre și să nu contribuiți la divizarea ei în diferite fracțiuni. În Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 2, versetul 1 citim astfel "Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc.". Iată așadar cum ne învață Duhul Sfânt să trăim în Biserică și anume, în unitate, în dragoste și în sobornicitate, precum și în Crez mărturisim "Într-una Sfântă, Sobornicească și apostolească Biserică". Deci dragilor frați întru Hristos, lupta noastră este clară: trebuie să păstrăm unitatea Bisericii pentru ca ea să rămână „Una” și să respingem orice altă intenție de divizare a sa. Mântuirea nu ne va veni de la capul acestei noi asociații, ci de la Capul Bisericii noastre, Hristos, pe care și noi îl rugăm să ne învrednicească Împărăției Sale celei veșnice.