Inevitabilul s-a produs...

Dragi creștini,

Astăzi s-a concretizat și s-a materializat influența celor de rea credință, asupra celui care a fost o lungă perioadă conducătorul duhovnicesc al credincioșilor Bisericii noastre. Au dorit cei vicleni, ca prin influența asupra fostului mitropolit, să pună mâna lor nesățioasă pe Biserica lui Dumnezeu. Dar au uitat că niciodată nu vor putea ieși învingători într-un război cu Stăpânul cerului și al pământului. Au reușit doar să atragă și să cufunde în noroiul necinstirii pe cel prin care au dorit să subjuge Biserica. Astăzi putem cânta ca fiii lui Israil: „Să cântăm Domnului, că cu slavă s-a preaslăvit!” (Ieșire 15:1). Știm că războiul nu s-a terminat, dar putem spune că Domnul duce războiul pentru Biserica Sa, și așa cum spune Proorocul David „nu se va întoarce, până ce se vor sfârși” (Psalm 17:41).

Astăzi a fost respinsă și ultima încercare a membrilor Sfântului Sinod, de a-l aduce în mijlocul lor pe cel care a fost până azi PS Episcop Vlasie Mogârzan. Nimeni nu a dorit să se ajungă aici, nimeni nu a premeditat acest deznodământ, dar iată ce spune Sf.Marcu Ascetul „Nici Dumnezeu, nici botezul și nici diavolul nu silesc voia omului. Suntem liberi să facem binele, potrivit Harului primit; suntem, de asemenea, liberi să ne întoarcem la răutatea cea dintâi”. Așadar, și fostul mitropolit a fost liber să își aleagă ce este mai bine pentru sine, iar postura în care se află acum, reprezintă dorința sa. Dacă Dumnezeu nu ne silește și nici diavolului nu a dat voie să ne silească în vreun fel, cu atât mai mult, nu ar fi putut nimeni dintre pământeni să îl silească, nici la bine, nici la rău. De aceea spunem că situația în care a ajuns acum, reprezintă strict dorința sa.

Vrem să facem cunoscut credincioșilor că, cel care a fost ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Vlasie, apoi PS Episcop Vlasie, începând de astăzi, este monahul Vlasie. Vom atașa aici Hotărârea Sinodală prin care s-a decis caterisirea sa. Deoarece în Hotărârea Sinodală este relatat explicit tot istoricul care a dus la această caterisire, vom vorbi aici pe scurt despre cele întâmplate, urmând ca enoriașii să se informeze mai pe larg, din textul hotărârii amintite. De asemenea, pentru ca nimeni să nu fie dezinformat sau informat greșit, se va citi această hotărâre în toate bisericile, de către preoții parohi. Cei interesați pot verifica toate canoanele specificate în hotărâre, care a pedepsit cu caterisirea pe cel care de atâta vreme le încalcă.

După cum este specificat și în documentul despre care discutăm, nu s-au cercetat încălcările de canoane doar în litera legii, ci s-a analizat în special, cât de mult a fost afectat prin aceasta bunul mers al vieții bisericești. Trebuie să facem cunoscut credincioșilor faptul că momentul aplicării canoanelor a fost amânat cât de mult a fost cu putință. Faptul că acum s-au aplicat măsurile canonice și cel în cauză a fost caterisit, înseamnă că nu se mai putea amâna nicidecum acest lucru. Proorocul David spune: „De grăiți adică după adevăr, cele drepte judecați fiii oamenilor” (Psalm 57:1). Iată că Dumnezeu care este drept, cere și oamenilor să judece cu dreptate. Oare cu dreptate era ca ocârmuirea Bisericii să fie în mâna unei femei viclene și a unora din alte confesiuni? Nu! Astăzi, Sfântul Sinod, prin povățuirea Duhului Sfânt, a decis că necinstea adusă Bisericii până acum, trebuie să ia sfârșit.

Astăzi, preoții Bisericii noastre, participanți la ședința anuală, s-au bucurat de Hotărârea sinodală care pune capăt implicării în Biserică a celor care au făcut atâta tulburare, nu din prisma faptului că cineva ar fi avut ceva cu cineva, ci doar din cauză că s-a creat o tulburare și o dezbinare prea mare între oameni, care și așa sunt îngreuiați și tulburați din cauza problemelor din societate. Putem spune că după întunericul Golgotei prin care am trecut până acum, azi am primit Lumina Învierii. De azi înainte, Sfântul Sinod, împreună cu ÎPS Mitropolit Demosten, va aduce, cu Darul lui Dumnezeu, tot mai multă lumină în sufletele credincioșilor, prin tratarea cu mare responsabilitate a tuturor problemelor care sunt sau care vor mai apărea în sânul Bisericii noastre. Putem să asigurăm pe toată lumea că toți membrii Sfântului Sinod sunt în unire și conglăsuire, și de aceea, Duhul Sfânt îi va călăuzi pentru a păstori turma la pășunea dreptei credințe și la izvoarele nesecate ale iubirii lui Dumnezeu.

Trebuie să mulțumim întâi lui Dumnezeu, pentru grija ce ne-a purtat-o și ne-o poartă în continuare. De asemenea, trebuie să mulțumim tuturor celor care au pus umărul și și-au dat silința, pentru a îndepărta pietrele de poticnire din calea urcușului duhovnicesc. Nu în ultimul rând, trebuie să mulțumim credincioșilor care au așteptat cu răbdare o decizie a Sfântului Sinod și nu au plecat urechea la amăgirile înveninate ale celor de rea credință. Astăzi răbdarea lor s-a încununat, astăzi cununa a coborât pe capetele celor care au avut încredere și au așteptat răbdători ca Dumnezeu să lucreze acolo unde oamenilor le este cu neputință.

După cum am spus, vom atașa aici Hotărârea Sinodală din care se vor putea informa toți cei care vor să știe cu câtă răbdare și chibzuință a lucrat Sf. Sinod până acum. De asemenea vom publica rând pe rând, în zilele ce urmează, toate documentele ce atestă că, de când a preluat îndatoririle celui care s-a lenevit a lucra în via Domnului, Sf. Sinod a lucrat neobosit la readucerea bunei rânduieli, a normalității și a firescului, în sânul Bisericii.

Slavă Ție Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit așa, slavă Ție!

Vom atașa patru documente, în ordinea cronologică a emiterii acestora, pentru a înțelege mai bine decizia luată de către Sfântul Sinod. Pentru a le putea accesa, apăsați pe textul aferent documentului care se dorește a se studia.

Vizualizează hotărârea sinodală cu privire la caterisirea anumitor cleirici

Vizualizează ultima înștiințare trimisă către PS Vlasie

Vizualizează hotărârea sinodală cu privire la afurisirea dl. Gabriel Ilășoaia și schim. Rafaela


Vizualizează hotărârea sinodală cu privire la caterisirea PS Episcop Vlasie Mogârzan