Enciclică Sinodală pe tema noilor tehnologii digitale

1. Întrucât am fost înzestrați de la Taina Botezului cu nume, și nu ni s-a predanisit să ne identificăm cu un număr, ci dimpotrivă;

RESPINGEM ȘI CONDAMNĂM:

- cărțile de identitate biometrice și cele cu chip (RFID sau altfel);

- orice formă de identitate digitală a persoanelor sub formă de coduri digitale, înmagazinate în medii diverse (coduri QR, coduri de bare, identificare facială, amprentare, ș.a.), considerându-le mijloace prin care se apropie pecetluirea proorocită în „Apocalipsa” Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.

2. Întrucât Dumnezeu în înțelepciunea Lui L-a creat pe om,

RESPINGEM ȘI CONDAMNĂM:

- orice modificare asupra firii omenești a omului prin inoculări, vaccinări, terapii genice, inginerie genetică, etc., care distrug rânduiala cea bună pe care Dumnezeu a pus-o în trupul nostru.