comunicat Către clericii și credincioșii Bisericii ortodoxe de stil vechi din românia

După cum am specificat și într-un comunicat anterior, niciodată nu am avut intenția de a ascunde activitatea noastră, lucrătoare în Biserică, ci am dorit să nu prezentăm credincioșilor situații nerezolvate, sau rezolvate doar pe jumătate. De aceea, neavând încă un răspuns final referitor la comuniunea cu Biserica GOC-K, precum și toate celelalte biserici cu care am fost în comuniune, nu am publicat pe site-ul oficial al Mitropoliei un comunicat care să prezinte în ce etapă ne aflăm, referitor la această situație. Am mizat pe încrederea poporului în păstorii lor duhovnicești, cum că aceștia nu au nicidecum intenția de a abate credincioșii de pe calea mântuirii. Totuși, în prezent au apărut niște controverse și intențiile Sfântului Sinod au fost interpretate greșit. Pentru a face lumină în această situație confuză, considerăm necesar să arătăm cu documente în ce etapă ne aflăm, referitor la relația cu Biserica GOC-K și celelalte Biserici.

În data de 20.04/03.05.2022, Sfântul Sinod s-a întrunit în ședință extraordinară la Mănăstirea Brădățel. În cadrul acestei ședințe, s-a analizat și s-a dezbătut situația comuniunii cu Biserica GOC-K și celelalte. În urma dezbaterilor, Sfântul Sinod a hotărât întreruperea comuniunii cu aceste biserici. (Hotărârea Sinodală nr. 47 din 20.04/03.05.2022 pct. 2)

Ulterior s-a emis un comunicat, ce trebuia transmis credincioșilor prin intermediul rețelelor online sau prin alte mijloace de comunicare. Deoarece unii din membrii Sfântului Sinod au dorit să se mai menționeze în comunicat unele aspecte, s-a întârziat transmiterea acestuia către credincioși.

La ședința sinodală din 05/18.08.2022, s-a discutat și s-a hotărât finalizarea acestui comunicat (Hotărârea Sinodală nr. 70 din 05/18.08.2022 pct.1). Acest comunicat urma să se citească în fața credincioșilor a doua zi, de hramul Mănăstirii Slătioara. Totuși s-a realizat că în cuvântul de învățătură la marele Praznic al Schimbării la Față a Domnului, nu se poate cuprinde și acest comunicat deoarece s-a dorit ca atenția și evlavia credincioșilor să fie îndreptate către însemnătatea sărbătorii, și nu spre alte aspecte ce țin de relațiile noastre cu alte biserici.

Referitor la cele menționate mai sus, am considerat necesar să venim acum cu acest comunicat, prin care declarăm deschis și clar că, în acest moment, comuniunea cu Biserica GOC-K și celelalte, este ÎNTRERUPTĂ!

EPISCOP SOFRONIE SUCEVEANUL

SECRETAR AL SFÂNTULUI SINOD