Capitolele 9 și 10 din Anexa Hotărârii Sinodale din 16/29.12.2021

Capitolul IX. Anul 2021 – măsuri radicale din partea Sf. Sinod și a obștii Mănăstirii Slătioara pentru a-l scoate de IPS Vlasie de sub influența schim. Rafaela

După o lungă absență din Sfânta Mănăstire Slătioara, datorată necredinței și fricii de a nu se infecta chiar de la fiii săi duhovnicești, IPS Vlasie revine în mănăstire, însoțit de cea care îi coordonează mereu activitatea, și le face o “surpriză” părinților din obște, așezând un stareț (Arhim. Andrei) care nu a fost votat de obște, instalându-l în prezența enoriașilor, și nu a obștii mănăstirii, așa cum ar fi fost normal, călcând astfel așezămintele și tradiția mănăstirească. Noul stareț urma să conducă mănăstirea consultându-se cu schim. Rafaela, și nu cu părinții din mănăstire. Deși noul stareț nu a fost ales de obștea mănăstirii, totuși părinții l-au acceptat în primă fază, sperând că acesta nu se va lăsa influențat de schim.Rafaela. Dar speranțele părinților au fost în zadar, căci noul stareț roti în mănăstire, strict la indicațiile acestei femei. În scurt timp, s-au schimbat persoanele din cele mai importante funcții din mănăstire (iconom, casier și membrii comitetului mănăstirii). Schimbarea casierului a avut scopul de a înlesni accesul schim. Rafaela la resursele financiare ale mănăstirii. Drept urmare, IPS Vlasie și schim. Rafaela au retras din caseria mănăstirii o sumă mare de bani, fără a preciza în ce scop vor fi cheltuiți. De asemenea, a urmat o mulțime de nereguli, din care amintim câteva:

 • S-a interzis clericilor pomenirea episcopului Glicherie la slujbele mănăstirii;
 • Viețuitorii din mănăstire au fost îndemnați să renunțe la PS Glicherie, ca duhovnic;
 • S-au adus acuzații grave, rușinoase și nefondate PS Episcop Glicherie și altor părinți din mănăstire;
 • În scurtul timp pe care îl petrecea în mănăstire, IPS Vlasie locuia împreună cu schim. Rafaela într-o chilie cu un singur pat.

Neregulile de mai sus, și încă multe altele, au fost prezentate Sf. Sinod, într-o scrisoare semnată de obștea mănăstirii – Document Doveditor nr. 19.

Împreună cu neregulile din mănăstire, au mai fost prezentate Sfântului Sinod, și o serie de solicitări ale obștii, menite să aducă liniștea și bunul mers al mănăstirii – Document Doveditor nr. 20.

Primind scrisoarea cu solicitările părinților, membrii Sfântului Sinod (mai puțin IPS Vlasie) au considerat că situția din Mănăstirea Slătioara este una foarte gravă și că necesită îndreptare imediată. De aceea, se întrunesc de urgență în ședință, la Mănăstirea Slătioara, convocându-l și pe IPS Vlasie. Acesta nu s-a prezentat invocând motive de sănătate, motive ce sunt anulate de faptul că, imediat după ședința Sf. Sinod (după 2 zile), vine în Mănăstirea Slătioara, cu scopul de a declara nule hotărârile luate în ședința Sf. Sinod. Ne este greu să credem că starea gravă de sănătate, pe care a invocat-o, s-a remediat în două zile.

În cadrul ședinței amintite, Sf. Sinod organizează alegere de stareț și investește starețul ales (Act de investire nr. 5 din 24.02/09.03.2021). Se mai iau o serie de hotărâri menite să aducă liniștea în Mănăstirea Slătioara și nu numai – Document Doveditor nr. 21. Printre aceste hotărâri, se numără și interdicția pusă schim. Rafaela de a mai intra în Mănăstirea Slatioara, din cauza tulburărilor pe care le-a creat aici. Aceste hotărâri sunt comunicate în scris Mitropolitului Vlasie. Dar, IPS Vlasie nesocotește aceste hotărâri sinodale și revine în mănăstire însoțit de schim. Rafaela, unde convoacă obștea, pentru a arăta faptul că nu recunoaște investirea starețului ales de obște prin vot, aseamănă pe membrii Sf. Sinod cu răstignitorii Mântuitorului și afirmă că are puterea de a caterisi pe toți membrii Sf. Sinod. De asemenea, se arată a fi de acord cu faptul că schim. Rafaela îl numește “drac” pe PS Demosten – Aici puteți asculta documentul audio nr. 2.

Tot atunci, mai încalcă încă o dată canoanele bisericii, menționate și anterior, transmițând Episcopului Glicherie, în scris, că este oprit de slujire. Își argumentează decizia aceasta cu mențiunea că “…eu am format sinodul și eu sunt sinodul.”Document Doveditor nr. 22.  

Ne îngrijoreză afirmația mitropolitului de mai sus, deoarece este o cugetare eretică, papistășească, și nu poate fi aplicată în Biserica Ortodoxă, Biserică ce se conduce în chip sinodal, și nu singular, monarhic.

După acest gest, nu se mai prezintă la Mănăstirea Slatioara o lungă perioadă de timp (aproximativ 3 luni), până la ședința anuală cu preoții, când este mustrat de PS Demosten, pentru faptul că a lipsit atât timp din mănăstire, chiar și de Sfintele Paști, călcând Canonul 80 – Sinodul VI. Dar, IPS Vlasie nu a ținut cont de această mustrare și, în continuare, nu s-a mai prezentat la Mănăstirea Slatioara până la sărbătoarea Sf. Ierarh Glicherie.

Cu 2 zile înainte de această sărbătoare, s-a prezentat iarăși în mănăstire, însoțit de schim. Rafaela, călcând iarăși Hotărârea Sinodală nr. 1 din 23.02/08.03.2021. Când părinții din mănăstire i-au amintit schim. Rafaela că are interdicție de a intra în Mănăstirea Slatioara, aceasta s-a conformat și a plecat, dar împreună cu ea, a ales să plece și IPS Vlasie. Ulterior, IPS Vlasie s-a prezentat la Mănăstirea Slătioara în ziua hramului. Este de menționat faptul că între sosirea mitropolitului în mănăstire și sărbătoarea Sf. Ierarh Glicherie, era un interval de 2 zile. De aici rezultă că IPS Vlasie nu se poate despărți nici măcar 2 zile de această femeie.  Este dureros să observăm că de obștea mănăstirii și de membrii Sf.Sinod se poate despărți pentru lungi perioade de timp, pe când de schim. Rafaela nici măcar pentru 2 zile.

De la hramul Sf. Ierarh Glicherie, IPS Vlasie nu s-a mai prezentat la sediul mitropoliei până în momentul editării prezentului document(16/29.12.2021). În această perioadă, este prezent doar în mediul online, unde are tot felul de apariții și de postări împreună cu cei din anturajul său (dintre care mulți aparțin altor Biserici), făcând afirmații rușinoase și aducând jigniri membrilor Sf.Sinod:

 • Acuză grav membrii Sf. Sinod cum că aceștia ar face parte din organizații extra bisericești, de aici rezultând faptul că toată Biserica noastră este eretică;
 • Afirmă în chip mincinos că membrii Sf. Sinod nu îl susțin din punct de vedere medical, financiar și moral;
 • Elogiază “realizările” pe plan medical ale schim. Rafaela;

Aceste postări smintitoare, din mediul online, reprezintă una dintre cele mai urâte jigniri care au fost aduse vreodată Bisericii noastre. Aici regăsiți prima postare, iar aici o puteți vizualiza pe cea de-a doua.

Capitolul X. Decembrie 2021 – inevitabilul s-a produs

Văzând că Mitropolitul Vlasie s-a alăturat celor care tulbură Biserica și nu arată nici măcar o intenție de a ieși din anturajul acestor slujitori ai diavolului, membrii Sf. Sinod sunt nevoiți să se întrunească din nou în ședință, împreună cu toți preoții din țară, în 1/14.12.2021, la Mănăstirea Slătioara, pentru a hotărî măsurile ce trebuiesc luate. Este cunoscut faptul că a trecut mult timp de când IPS Vlasie nu mai poartă grijă de Biserica noastră, doar că acum, nu numai că nu poartă grijă, ci chiar a schimbat tabăra, făcând echipă fățiș cu cei ce atacă Biserica lui Hristos. De aceea, se hotărăște, în unanimitate (episcopi și preoți), să se trimită o scrisoare mitropolitului în care i se cere, ca în termen de 15 zile calendaristice, să comunice Sfântului Sinod intențiile sale. Mai exact, membrii Sf. Sinod și preoții doresc să știe dacă IPS Vlasie alege să rămână în continuare în anturajul schim. Rafaela, împreună cu cei ce atacă Biserica, sau alege să îi părăsească pe aceștia, și să se întoarcă în Mănăstirea Slatioara, luându-și locul cuvenit în Sf. Sinod și lucrând împreună cu ceilalți membri, în Biserica noastră – Documente doveditoare nr. 23 și 24.

Tot în această ședință, episcopii emit un document declarativ, menit să dezmintă acuzațiile aduse lor de IPS Vlasie, în care declară pe propria răspundere că nu fac parte din organizații străine de Biserica lui Hristos. Tot aici, dau anatema asupra oricărui cleric sau mirean, care va adera la asemenea organizații – Document doveditor nr. 25.

În această perioadă de timp (15 zile calendaristice), în care IPS Vlasie ar fi trebuit să dea Sfântului Sinod un răspuns favorabil pentru Biserică, nu numai că nu a făcut aceasta, ci a continuat activitatea din mediul online împreună cu anturajul său, publicând de această dată, și un plan de reorganizare a Bisericii, care seamană mai mult a distrugere.

Din cauza activității smintiroare din mediul online, amintită mai sus, părinții din obștea Mănăstirii Slatioara, îngrijorați și îndurerați pentru cele întâmplate, se adresează Sfântului Sinod într-o scrisoare, în care prezintă perioada tulburătoare prin care trece Biserica noastră, și îi imploră pe episcopi să depună toate eforturile, pentru ca Biserica noastră să depășească această perioadă critică – Document doveditor nr. 26.

După perioada de 15 zile, lăsată mitropolitului pentru ca acesta să decidă dacă se va întoarce în Mănăstirea Slătioara, membrii Sf. Sinod se întrunesc din nou în ședință, în data de 16/29.12.2021. În această ședință, se discută despre faptul că:

 • IPS Vlasie nu a dat niciun răspuns în care să-și arate alegerea făcută;
 • Se precizează de către arhierei și faptul că nici unul dintre ei nu a dorit vreodată să își însușească funcția mitropolitului;
 • Se dă citire Canonului 58 Apostolic, care incriminează pe episcopul ce nu poartă grijă de turmă;
 • Se amintește Articolul 55 din Statutul BOSVR, care precizează că mitropolitul se află în subordinea Sf. Sinod, care are dreptul să îl înlocuiască pentru faptele pedepsite de canoanele bisericești și să investească un successor vrednic, de comun acord cu Adunarea Națională Bisericească.

Ca urmare, se hotărăște, în unanimitate, suspendarea IPS Vlasie din toate funcțiile pe care le deține în cadrul BOSVR, urmând ca acesta să facă parte în continuare din Sf. Sinod, dar fără drept de vot – Document doveditor nr. 27 și 28.

Prin faptul că IPS Vlasie nu a dat curs rugăminții preoților și episcopilor de a renunța la anturajul său și a se întoarce să-și ocupe cu vrednicie locul și să lucreze împreună cu episcopii în Sfântul Sinod, cât și prin faptul că de foarte mult timp nu mai poartă grijă de Biserică, considerăm că a renunțat de bună voie la funcțiile deținute în cadrul Bisericii noastre, iar decizia sinodală de suspendare a sa nu este decât formalitatea oficială prin care Sfântul Sinod arată că nu mai există, momentan, mitropolit în funcție, în Biserica noastră.