Capitolele 7 și 8 din Anexa Hotărârii Sinodale din 16/29.12.2021

Capitolul VII. Anul 2019 – IPS Vlasie continuă încălcarea canoanelor și a Statutului BOSVR

Anul 2019 vine cu noi încălcări de canoane ale IPS Vlasie, datorită faptului că nu dorește conglăsuirea cu Sf. Sinod.

De această dată este vizat PS Episcop Dionisie Gălățeanul. Schim. Rafaela este cea care îl implică pe PS Dionisie, fără voia sa, într-un scandal, în mediul online. Fără cercetare și fără consultarea Sf. Sinod, IPS Vlasie este gata să încalce iarăși canoanele, și să “rezolve” de unul singur această situație, spre deliciul schim. Rafaela. Membrii Sf. Sinod iau atitudine și se adresează în scris mitropolitului, atenționându-l că este pe cale să încalce o mulțime de canoane, precum și Statutul BOSVR:

  • Canoanele 51, 55 și 74 ale Sf. Apostoli;
  • Canonul 6 al Sinodului al II-lea;
  • Cononul 9 al Sinodului al IV-lea;
  • Canonul 15 al Sinodului din Antiohia;
  • Canoanele 8 și 12 ale Sinodului din Cartagina;
  • Articolul 34 din Statutul BOSVR.

De asemenea, i se amintește mitropolitului, că, deși de multe ori în trecut nu a ținut cont de aceste regului și canoane, și nici de hotărârile sinodale semnate chiar de înaltpreasfinția sa, totuși, de data aceasta, nu mai poate fi lăsat să facă la fel. I se mai amintește și faptul că, așa cum Duhul Sfânt a venit în mod egal peste Sf. Apostoli și “într-o unire pe toți i-a chemat”, tot așa și acum, Duhul Sfânt lucrează în unirea membrilor Sf.Sinod și nu într-o singură persoană, fie și mitropolit. Mai este rugat să o determine pe Schim. Rafaela să nu mai aducă necinste Bisericii, implicând episcopii în astfel de lucruri – Document doveditor nr. 16.

Tot în acest an, IPS Vlasie încalcă din nou Canoanele 34 Apostolic și 9 Antiohian, anulând o decizie sinodală, privitoare la slujirea Ieromonahului Pangratie Coroi, și emițând o altă hotărâre, contrară celei sinodale, semnată doar de înaltpreasfinția sa – Document doveditor nr. 17.

Într-adevăr, de această data, semnătura IPS Vlasie nu se regăsește pe hotărârea sinodală amintită mai sus. Dar acest caz nu este singular. În ultimul timp, cam așa s-au petrecut lucrurile la majoritatea ședințelor sinodale. Știm că în Canonul 37 Apostolic, Canoanele 8 și 19 – Sinod VI, Canonul 6 – Sinod VII și altele, se precizează necesitatea întrunirii Sf. Sinod de cel puțin două ori pe an, iar încălcarea acestora atrage de la sine și încălcarea Canonului 58 Apostolic și a Canonului 79 din Cartagina, care incriminează nepurtarea de grijă a episcopului față de popor. Dar, IPS Vlasie, la indicațiile schim. Rafaela, a refuzat să mai convoace în ședință Sf. Sinod, de foarte multă vreme. Este cunoscut și motivul pentru acest refuz, acesta fiind faptul că în ședințele sinodale, episcopii îi aduceau aminte de situația smintitoare creată de legatura dintre înaltpreasfinția sa și schim. Rafaela. Chiar și în acest caz, membrii Sf. Sinod nu au dorit să încalce și ei canoanele menționate mai sus, și să cadă în osânda celor leneși și nepurtători de grijă față de turma încredințată lor, de aceea, fiind îndreptățiți de canoanele bisericești, s-au întrunit în ședințe, chiar dacă IPS Vlasie nu a fost prezent. După cum am spus, IPS Vlasie nu se prezenta la aceste ședințe considerând necanonice și nule hotărârile sinodale, care se luau în acele ședințe.

Capitoul VIII. Anul 2020 –confuzie și restricții în ceea ce privește manifestarea credinței enoriașilor

Începutul anului 2020 a venit cu măsuri stricte datorită, așa-zisei pandemii. Credincioșilor li s-a interzis deplasarea și adunarea în număr mare la slujbele bisericești. Era o situație nemaiîntâlnită, care, îi făcea pe enoriași să fie în imposibilitatea de a-și manifesta credința și dragostea de biserică. Majoritatea credincioșilor noștri, priveau către preoți, așteptând îndrumarea lor. La rândul lor, preoții așteptau decizia conducerii Bisericii. În timpul acela, oficierea slujbelor bisericești și participarea credincioșilor la acestea, cerea mult curaj și sacrificiu. De aceea, preoții și enoriașii așteptau o încurajare, un impuls din partea celui care ar fi trebuit să îi conducă pe calea mântuirii – IPS Vlasie. Și răspunsul IPS Vlasie, la nedumerirea enoriașilor a venit, aducând cu sine și mai multă confuzie și deznădejde. Ca și altă dată, serghianiștii,mitropolitul nostru nu a urmărit interesul enoriașilor și nevoialor de a se adăpa duhovnicește din potirul dragostei lui Hristos,ci a îndemnat printr-un comunicat pe toți cei pe care îi păstorește, să respecte deciziile conducerii țării – Document doveditor nr. 18. Dacă ar fi respectat acest îndemn al mitropolitului, credincioșii noștri ar fi trebuit să părăsească Biserica, și implicit, pe Hristos. IPS Vlasie nu doar că a îndemnat credincioșii la aceasta, ci a dat și exemplul personal, neparticipând la slujbe pe toată perioada Postului Mare, inclusiv de Sfintele Sărbători Pascale. Chiar a interzis PS Glicherie să mai facă la Mănăstirea Slătioara obișnuitele procesiuni la slujba Prohodului Domnului și la slujba Sfintelor Paști.

Tot în acest an, desărbătoarea Nașterii Domnului s-a petrecut un fapt și mai grav. IPS Vlasie a uitat că în unirea cu Hristos prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Său, nu există boală, ci există sănătate sufletească și trupească. Drept aceea, a acceptat să liturghisească în biserica Mănăstirii Slătioara, doar în prezența unui număr foarte restrâns de slujitori ai altarului. Celorlalți slujitori, IPS Vlasie le-a refuzat participarea la slujbă și împărtășirea cu Trupul și Sângele Lui Hristos. Prin acest fapt, a dat dovadă că este credincios autorităților statului mai mult decât Lui Hristos. PS Antonie a aflat de mâhnirea slujitorilor, cărora li s-a refuzat participarea la slujbă, la Praznicul Nașterii Domnului, și fiind dezamăgit de atitudinea IPS Vlasie, l-a apelat telefonic, exprimându-și dezamăgirea și intrigarea, pricinuite de necredința IPS Vlasie.