Capitolele 3, 4 și 5 din Anexa Hotărârii Sinodale din 16/29.12.2021

După cum am promis în articolul trecut, revenim cu 3 capitole din anexa hotărârii sinodale din data de 16/29.12.2021, urmând ca în zilele următoare să postăm în continuare alte părți din acest document. Prin urmare, în continuare veți citi articolele 3, 4 și 5:

Capitolul III. Ședința Sinodală de la Mănăstirea Slătioara din – 22.02/07.03.2013

Începând cu anii 2010, legătura dintre IPS Vlasie și schim. Rafaela s-a facut simțită tot mai mult asupra Bisericii noastre, având un caracter neplăcut și smintitor. Clericii și poporul s-au sesizat, fiind tot mai mult deranjați de faptul că aceată situație murdărea mult imaginea clericilor și a întregii noastre Biserici. După mai multe episoade rușinoase, care arătau faptul că cei doi se comportă ca și cum ar forma o familie, Sf. Sinod a decis că este cazul să stopeze acest fapt care pătează imaginea Bisericii.

De aceea, IPS Vlasie este convocat în ședință de întreg Sfântul Sinod.  

Ședința are loc la Mănăstirea Slătioara, care este sediul Mitropoliei noastre, iar cei prezenți la ședință au fost episcopii, protoiereii și secretarul care a întocmit procesul verbal – vrednicul de pomenire Arhim. Ciprian.

În această ședință, s-au semnalat de către cei prezenți, un număr mare de probleme și aspecte negative, generate de comportamentul și atitudinea monahiei Silvestra (viitoarea schim. Rafaela) care au dus la nemulțumirea multor clerici și credincioși, precum și vrajba dintre mitropolit și restul clericilor, la care s-a ajuns din cauza acestei femei. În unanimitate, s-a decis că această situație nu mai poate continua, deoarece periclitează pacea întregii Biserici. Ca urmare, s-a hotărât, iar IPS Vlasie a consimțit că:

 • Nu va mai locui împreună cu monahia Silvestra (schim. Rafaela) în apartamentul din Fălticeni, ci își va stabili domiciliul permanent la sediul mitropoliei, care este Mănăstirea Slătioara;
 • Va înceta orice relație cu monahia amintită mai sus;
 • După mutarea bunurilor personale ale mitropolitului din apartamentul de la Fălticeni în Mănăstirea Slătioara, se vor schimba încuietorile de la ușa acestui imobil, iar noile chei vor intra în posesia PS Demosten;
 • Prin semnarea procesului verbal, IPS Vlasie a fost de acord ca, în caz de nerespectare a acestor hotărâri, să se aplice canoanele și regulile bisericești, pentru a împiedica creșterea acestui conflict.

Văzând acordul mitropolitului, pe care și l-a dat prin semnătură, arhiereii șipreoții Bisercii noastre, au nădăjduit că aceste tulburări și sminteli vor lua sfârșit, și viața Bisericii noastre își va urma cursul firesc – Document doveditor nr. 12.

Capitolul IV. Sesizările repetate aduse Sfântului Sinod, cu privire la neregulile din Biserica noastră

De-a lungul anilor, Sf. Sinod a fost sesizat de credincioși și clerici cu privire la nenumăratele nereguli, care au afectat bunul mers al Bisericii noastre. Aceste nereguli au continuat chiar și după ședința din 22.02/07.03.2013, deoarece IPS Vlasie și-a încălcat toate angajamentele, și în loc să revină în Mănăstirea Slătioara, a rămas în continuare în locația de la Fălticeni, și în loc să înceteze orice legătură cu actuala schim. Rafaela, au rămas tot împreună, permițând acesteia să se implice și mai mult în conducerea Bisericii.

Astfel, PS Sofronie a primit multe sesizări din partea poporului, care îi cerea să prezinte Sfântului Sinod nemulțumirile și recomandările lor, vis-a-vis de întârzierea rezolvării problemelor Bisericii. Poporul a observat faptul că schim. Rafaela l-a îndepărtat și mai mult pe IPS Vlasie de clerici și credincioși. Trecuse mult timp de când poporul aștepta reîntoarcerea mitropolitului în Mănăstirea Slătioara. Aproape deznădăjduiți de faptul că această problemă s-ar mai putea rezolva, dar în același timp, nădăjduind în verticalitatea și fermitatea Episcopului Sofronie, un grup de credincioși, reprezentanți ai poporului, îi trimit acestuia o scrisoare, în care îl roagă să se silească la rezolvarea următoarelor nereguli încă persistente:

 • Convocarea Sf. Sinod în scopul determinării Mitropolitului Vlasie să se întoarcă în Mănăstirea Slătioara și să vegheze asupra părinților de acolo și a întregii biserici;
 • Nemaiavând încredere în eventualele angajamente, pe care le-ar putea face din nou IPS Vlasie, se cere demisia înaltpreasfinției sale;
 • Se amintesc alte situații neplăcute la Bisericile din țară și diaspora, ce nu pot fi reglementate din cauza inactivității mitropolitului și a faptului că acesta nu-și dă acordul pentru ca arhierii să lucreze în Biserică.

Aceste cerințe se regăsesc în scrisoarea ce reprezintă Documentul doveditor nr. 13.

Capitolul V. Demersurile Episcopului Sofronie pentru excluderea neregulilor din Biserică

PS Sofronie Suceveanul a fost printre primii care au observat conducerea defectuoasă a Bisericii de către IPS Vlasie Mogârzan, din cauza implicării schim.Rafaela. După ședințele sinodale ce au hotărât înființarea eparhiilor în cadrul Bisericii noastre, fiindu-i repartizată Eparhia Sucevei, conform titulaturii pe care o are (Sofronie Suceveanul) și-a luat în serios funcția și s-a dedicat creșterii duhovnicești a credincioșilor din eparhia sa. De asemenea, a organizat eparhia, numind persoanele potrivite în funcții administrative ale eparhiei. A mai făcut demersurile necesare către autorități pentru obținerea și finalizarea documentelor mănăstirilor și parohiilor, acolo unde acestea lipseau sau erau incomplete. Situația cu documentele incomplete exista și la Parohia Nemțeni, com. Boroaia. Dorind să rezolve aceste probleme la parohia amintită, a întâmpinat o opoziție, dusă până la extreme, formată din cei care erau încurajați de IPS Vlasie să nu facă ascultare de episcopul locului.

PS Sofronie, întristat de faptul că IPS Vlasie învrăjbește credincioșii din eparhia sa, determinându-i să nu facă ascultare, adresează o scrisoare către Sf. Sinod, în care relatează episodul tulburător de la Parohia Nemțeni și adresează o serie de întrebări, menite să impulsioneze membrii Sf. Sinod spre a soluționa problemele legate de organizarea Bisericii.

În scrisoarea sa către Sf.Sinod, PS Sofronie relatează:

 • Faptul că este acuzat de IPS Vlasie că dorește să preia funcția de mitropolit. PS Sofronie este trist datorită neîncrederii ce i-o arată IPS Vlasie, când îi garantează chiar cu mântuirea personală, că nu dorește să îi ia locul;
 • Își arată nemulțumirea vis-a-vis de faptul că  mitropolitul Vlasie încă nu recunoaște înființarea eparhiilor, deși ele existau, de mulți ani, scriptic, conform Statutului BOSVR;
 • Arată, cu tristețe, faptul că, enoriașilor din parohia amintită, IPS Vlasie le-a indus ideea că înființarea eparhiilor coincide cu divizarea Bisericii și nesupunerea față de mitropolie;
 • Descrie cu indignare faptul că a aflat de la enoriașii Parohiei Nemțeni (președintele comitetului de la acea vreme – Sandu Săftian) că IPS Vlasie “a dat binecuvântare” să nu primească în curtea bisericii pe episcopul locului împreună cu comitetul eparhial;
 • Precizează și aduce la cunoștința Sf. Sinod faptul că, existând o hotărâre sinodală pentru înființarea eparhiilor, aceasta este mai grăitoare și mai decisivă decât o eventuală gramată de numire în funcție, deoarece Sf. Sinod are o putere decizională mai mare decât o gramată emisă de o singură persoană (mitropolit);
 • Își mai arată nemulțumirea, pentru faptul că, găsind niște nereguli la parohia amintită, relatate de enoriași, acestea nu au putut fi rezolvate, din cauză că nu i-a fost recunoscută autoritatea de episcop al locului.

Cele relatate mai sus se regăsesc în scrisoarea Episcopului Sofronie către Sf. Sinod, aceasta reprezentând Documentul doveditor nr. 14.