Canoanele ce au stat la baza demiterii și caterisirii celui ce a fost IPS Mitropolit Vlasie Mogârzan

În recentele publicații, precum și în Hotărârile Sinodale, s-au făcut cunoscute canoanele ce au stat la baza demiterii și caterisirii fostului mitropolit. Dar cel în cauză și consilierii săi au venit cu acuzația că membrii Sfântului Sinod au interpretat canoanele greșit, forțând textul acestora pentru a-și atinge scopul, adică eliminarea din funcție. Trebuie să știm cu toții că nimeni nu a dorit să se ajungă la acest deznodământ nefericit, dar după cum am spus și în alte rânduri, sentimentele personale nu pot fi mai presus de interesele Bisericii.

Referitor la interpretarea canoanelor, le vom răspunde celor care ne acuză, că nu a fost cazul de interpretare, deoarece în Pidalion, după fiecare canon este prezentată și tâlcuirea lui. Cu alte cuvinte, canoanele fiind deja interpretate și tâlcuite, nu a mai fost cazul de interpretare. Dar și dacă ar fi fost nevoie de interpretare, avem mai multă încredere în interpretarea Duhului Sfânt, care lucrează în Sfântul Sinod, decât în interpretarea celor care privesc totul pur omenesc și pun legea laică mai presus de dogmele și canoanele Bisericii.

Pentru ca toți cei interesați să înțeleagă că nu au fost interpretate canoanele în mod greșit, vom publica aici textul integral al câtorva dintre canoanele amintite. Credem că acestea vor fi lămuritoare pentru toți enoriașii care încă mai au dubii sau încă se mai lasă amăgiți de cei care dezinformează.

CANONUL3, SINOD I

A oprit desăvârșit marele sinod, nici episcopului, nici prezbiterului, nici diaconului, nici măcar vreunuia din cei ce sunt în cler, a-i fi cu putință să aibă împreună locuitoare femeie;afară numai decât mamă, sau soră, sau mătușă, sau singurele fețele acelea cu care ar putea scăpa de tot prepusul.

Canonul 5 Sinod VI condamnă același lucru, adăugând și „Iar călcând hotărârea aceasta, de vor fi clerici, să se caterisească. Iar de vor fi mireni să se afurisească”

Canoanele3 Sinod I, 22 Sinod VII, 19 Ancira, 45 Cartagina, 88 Sf. Vasile, poruncesc de asemenea să nu îndrăznească nici un cleric să ia femeie împreună locuitoare, pedepsind cu scoaterea din rînduiala clericilor.


CANONUL 58 APOSTOLIC

Episcopul sau prezbiterul, nepurtând grijă de cler, sau de popor, și neînvățându-i pe ei buna cinstire de Dumnezeu, să se afurisească, iar stăruind în nepurtare de grijă și lenevire, să se caterisească.

Oare câtă vreme este de când fostul mitropolit nu a mai purtat grijă de turmă? Și nu numai că nu a purtat grijă, ci și pe episcopii cei ce au dorit să poarte grijă de eparhii și de întreaga biserică, i-a oprit să facă aceasta.

CANON 80, SINOD VI

Dacă vreun episcop sau prezbiter sau diacon sau din cei ce se numără în cler, sau mirean, nici o nevoie grea având, sau lucru greu, încât a lipsi de la biserica sa mai mult; ci în oraș petrecând, în trei zile de Duminici, și trei săptămâni nu s-ar împreună aduna, de va fi cleric să se caterisească, iar de va fi mirean, să se îndepărteze de la împărtășire.

CANONUL 16 SINOD I-II

Pentru gâlcevile și tulburările cele ce în biserica lui Dumnezeu se întâmplă, și aceasta de nevoie este a se hotărî. Că cu nici un chip să se așeze episcop, în biserica al căreia întâiul șezător este viu, și se află în cinstea sa, fără numai dacă el de bunăvoie se va paretisi de episcopie. Că trebuie mai întâi pricina celui ce urmează a se izgoni din episcopie, canonicește cercetându-se, să se aducă întru împlinire, apoi așa după a lui caterisire, altul în locul lui să se provivasasca în episcopie. Iar dacă vreunul din episcopi, în cinstea sa aflându-se, nici a se paretisi ar voi, nici norodul său a-l păstori, ci depărtându-se de episcopia sa mai mult de șase luni și într-un alt loc va zăbovi, nici împărăteștii porunci supunându-se, nici slujbele patriarhului său slujindu-le, însă nici de oarecare cumplită boală ce îi face desăvârșită nemișcare stăpânindu-se, unul ca acesta dar ce nici după una din pricinile zise se oprește, depărtându-se de episcopia sa, și peste vreme de șase luni întru alt loc zăbovindu-se, de cinstea și de vrednicia episcopului desăvârșit se va înstrăina. Că cel ce se lenevește despre purtarea de grijă a turmei celei încredințate lui, și zăbovește întru alt loc, vreme de șase luni, au hotărât Sfântul Sinod, de arhieria prin care s-au rânduit a păstori, desăvârșit să se facă străin și în locul episcopiei lui, altul să se rânduiască.

Din luna martie 2021 până în luna decembrie a aceluiași an, fostul mitropolit nu a participat la nici o slujbă, decât numai la sărbătoarea Sf. Ierarh Glicherie. De asemenea, în trecut, au fost multe perioade de acest fel, unele mai scurte, altele mai lungi.


CANONUL 37 APOSTOLIC

De două ori pe an facă-se sinod al episcopilor, și cercetează-se între dânșii Dogmele bunei cinstiri de Dumnezeu, și întâmplătoarele bisericeștile împotrivă ziceri dezleagă-se, odată adică, în a patra săptămână a Cincizecimii, (cei după Sfintele Paști), iar al doilea în douăsprezece zile ale lunii lui octombrie.

Dovadă că fostul mitropolit se află în nelucrare de multă vreme stă faptul că sunt mulți ani de când nu a mai vrut să convoace membrii Sfântului Sinod în ședințe.

CANON 34 APOSTOLIC

Episcopii fiecărui neam se cuvine a ști (a cunoaște) pe cel întâi întru dânșii și a-l socoti pe el ca de cap, și nimic altceva de prisos a face. Iar ei singure acelea fiecare a face câte se cuvin episcopiei sale și satelor celor de sub dânsa. Dar nici acela fără de socoteala tuturor să facă ceva, că așa va fi o unire și se va slăvi Dumnezeu prin Domnul întru Sfântul său Duh: Tatăl și Fiul și Duhul Sfînt.

În tâlcuirea acestui canon se specifică asa: „Însă precum episcopii nu pot a lucra vreo obștească lucrare a mitropolitului lor, asemenea și mitropolitul nu se cuvine a face vreo astfel de lucrare obștească, singur și îndeosebi, fără de socotința tuturor episcopilor săi”. Acest canon a fost ignorat total de fostul mitropolit în ultimii ani, iar de curând a declarat prin consilierii săi că Biserica n use conduce în chip sinodal, ci în chip monarhic (de unul singur), ceea ce este o erezie.

CANONUL 14 DIN CARTAGINA

Așijdereaa plăcut ca oricare din episcopi, ori prezbiteri, ori din diaconi sau din clerici, pornindu-se asupră-i învinovățitoare, ori politicească în biserică, dacă lepădându-se de bisericeasca judecătorie, ar voi cu publicile județuri a se curăți, chiar de s-ar glăsui hotărârea în partea lui, însă locul său îl va pierde. Și aceasta la pricină învinovățitoare, iar la pricină politicească, va pierde aceea, pe care au biruit, de va voi a-și ține locul său.

În tâlcuirea acestui canon regăsim următoarele: „Iar de va defăima cineva din ei județul bisericesc, și va vrea a se arăta curat de vina sa la județurile cele din afară și lumești, acesta și de s-ar îndrepta de vină la acelea, să se caterisească, de a fost pricină învinovățitoare”. După demiterea din funcție, fostul mitropolit a încercat să își facă dreptate la judecata lumească. În acest sens a dat în judecată Biserica noastră, depunând două dosare la Judecătoria Fălticeni.

CANONUL 11 APOSTOLIC

Dacă cineva, cleric fiind, cu caterisit cleric împreună s-ar ruga, să se caterisească și el.

Slujind cu clericii cei caterisiți, fostul mitropolit a căzut sub pedeapsa poruncită de  acest canon. În această cursă a atras și pe ceilalți clerici cu care a liturghisit.

Pe lângă aceste canoane, mai sunt multe altele, menționate și în Pidalion și în Dreptul Canonic, dar ar însemna să facem un material foarte extins și nu ar reprezenta neapărat foarte mult interes din partea pubicului larg și nu ne dorim acest lucru. De aceea am punctat doar câteva dintre canoanele mai reprezentative.

Nu vom mai face nici o mențiune, ci vom lăsa pe cititori să cugete la canoanele menționate mai sus și să aprecieze dacă fostul mitropolit a căzut sau nu, sub incidența lor. De asemenea, sperăm că vor citi acest articol și consilierii fostului mitropolit, cei care au tot afirmat că Sf. Sinod a interpretat greșit canoanele. Multe dintre aceste canoane nu lasă loc de interpretări, iar acolo unde limbajul vechi din textul acestor canoane e mai greu deînțeles, am citat și tâlcuirile specificate în Pidalion.

Încheiem cu speranța că informațiile prezentate vor fi de folos celor interesați și că Maica Domnului și Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul vor mijloci înaintea tronului împărătesc pentru luminarea minții creștinilor și, în final, pentru mântuirea noastră, a păcătoșilor!