Capitolele 1 și 2 din Anexa Hotărârii Sinodale din 16/29.12.2021

Introducere

După cum am afirmat într-un articol anterior, publicat pe acest site, este necesar să facem publică anexa la Hotărârea Sinodală nr 17 din 16/29.12.2021, ce conține cronologia evenimentelor care au dus la această hotărâre, cu trimitere la documentele doveditoare. Pentru a le putea accesa, în momentul în care veți regăsi în text "Document doveditor nr. x", apăsați pe textul aferent. Menționăm că documentele doveditoare conțin unele părți blurate. Motivul pentru care am blurat aceste părți este faptul că unele documente conțin date ce nu fac obiectul acestei anexe. De asemenea, am blurat semnăturile membrilor Sfântului Sinod și ale altor clerici pentru a nu da ocazia unor fraude. Am lăsat neblurate doar semnăturile fostului mitropolit Vlasie, ca dovadă că aceste documente sunt autentice, precum și pentru a arăta cu câtă ușurință și superficialitate, acesta a călcat, a negat și a defăimat Hotărârile Sinodale și alte documente pe care el însuși le-a semnat. Totodată, pentru că vom prezenta textul original al documentului, veți regăsi titulatura sa de atunci alături de numele acestuia(de ex. Mitropolit Vlasie, IPS Vlasie Mogârzan, etc.).

Datorită faptului că în Hotărârea Sinodală nu se puteau cuprinde toate întâmplările și evenimentele care au făcut ca această Hotărâre Sinodală să fie inevitabilă, suntem nevoiți să întocmim această anexă, pe care o vom atașa la hotărârea amintită.

Din dorința de a nu sminti pe nimeni dintre credincioșii noștri, am păstrat tăcerea de-a lungul anilor și nu am făcut cunoscute toate întâmplările smintitoare și evenimentele rușinoase, legate de modul de conducere defectuos al IPS Vlasie Mogârzan. Am încercat cât am putut de mult să respectăm și să împlinim cuvintele Mântuitorului, care zice: “Nu judecați, ca să nu fiți judecați.” (Matei 7;1) precum și “De veți ierta oamenilor greșelile lor, ierta-va și vouă Tatăl vostru Cel Ceresc.” (Matei 6;14). De aceea, nu am fost grabnici, spre a da în vileag și a face cunoscută poporului lipsa de interes pe care a arătat-o IPS Vlasie, în ultimii ani, în ceea ce privește păstorirea turmei. Dar din nefericire pentru noi, a existat o persoană vicleană și oportunistă, în anturajul mitropolitului, care a profitat de această lipsă de interes a înaltpreasfinției sale. Este vorba despre schim. Rafaela, care s-a apropiat mult de acesta, sub pretextul îngrijirii sale, din punct de vedere medical. Dar ea a vizat mai mult frâiele Bisericii, decât sănătatea întâistătătorului. Am considerat că trebuie să avem încredere în discernământul și verticalitatea pe care trebuie să le aibă un conducător al Bisericii și nu am dorit să inspectăm prea mult natura relației acestei femei cu mitropolitul Vlasie, fapt care, i-a dat timp și posibilitate, să își însușească treptat atribuțiile de conducere.

Atunci când lucrurile au degenerat, și situația aceasta a început să fie vizibil fatală pentru bunul mers al Bisericii noastre, am încercat în nenumărate rânduri să atragem atenția fostului mitropolit asupra faptului că se îndreaptă într-o direcție greșită și că acest lucru va afecta grav Biserica. Doar că încrederea acestuia s-a îndreptat spre această femeie, și nu spre noi, care suntem membrii Sf. Sinod. Pentru a nu-și pierde confortul social și material, conferit de poziția sa lângă mitropolit, schim. Rafaela a încercat și a reușit să îl îndepărteze pe înaltpreasfințitul Vlasie de arhierei și ceilalți slujitori ai Bisericii, de rudeniile sale și de popor. Prin viclenia sa, a reușit să îl convingă că este singura care îi dorește binele și este salvatoarea vieții sale, la care, după cum insinuează, au atentat slujitorii Bisericii, pentru a-i lua funcția. De aici, fostul mitropolit i-a lăsat frâu liber să se folosească de numele și funcția sa, pentru a acționa în Biserică după placul ei. Trist și păgubos pentru Biserică este faptul că de aici înainte, ea a fost regizoarea tuturor acțiunilor acestuia, în ceea ce privește modul său de viață, interacțiunea cu slujitorii Bisericii și enoriașii, precum și toate deciziile luate în cadrul Bisericii.

În momentul de față, socotim că nu ne mai putem feri de sminteală, căci sminteala și tulburarea sunt deja făcute de către fostul conducător al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România și anturajul său. De aceea, vom prezenta, cu dovezi, cronologia evenimentelor ce au adus Biserica noastră în situația de față. În acest sens, am alcătuit un dosar cu dovezi la care vom face trimitere în cele ce urmează.

Capitoul I. Situația înființării protopopiatelor

Pentru o bună organizare, s-a văzut necesitatea înființării de protopopiate și numirea de protoierei, în cadrul Bisericii noastre, protoiereii având misiunea de a face mai ușoară comunicarea episcopilor cu preoții parohi. De aceea, în ședința din 08/21.02.2004, se hotărăște, în unanimitate, înființarea protopopiatelor. În acest sens, se emite Procesul Verbal și Hotărârea Sinodală, la data mai sus menționată, acestea fiind semnate de toți membrii Sf. Sinod, inclusiv de conducătorul acestuia, IPS Vlasie Mogârzan – a se vedea Procesul Verbal nr. 26 din 08/21.02.2004 și Hotărârea Sinodală nr. 48 din 08/21.03.2004 (Document doveditor nr. 1, Document doveditor nr. 2). Protoiereii și-au luat în serios îndatoririle impuse de funcțiile primate, de aceea în 30.01.2013, când situația neplăcută creată de conviețuirea mitropolitului cu schim. Rafaela degenerase mult, făcându-se sminteală și tulburare în popor, protoiereii s-au întâlnit într-o ședință și au întocmit o scrisoare către Sf. Sinod în care și-au prezentat îngrijorarea față de implicarea acestei femei în Biserică. Printre cele punctate se numără:

- Datorită neglijenței Sf. Sinod, față de situația amintită, sminteala s-a revărsat asupra creștinilor și tulburarea creată este greu de oprit;

- Așa cum, de la începutul lumii, păcatul a venit prin femeie, tot prin femeie, sminteala a intrat în Biserica noastră;

- Situația a degenerat datorită faptului că IPS Vlasie nu mai are nici o sfială în a se prezenta în mijlocul credincioșilor însoțit de schim. Rafaela, ceea ce aduce numai sminteală și tulburare. Se amintește, în mod special, vizita mitropolitului Vlasie, pe care a făcut-o bisericilor din Italia, fiind însoțit de această femeie și prezentându-se aproape ca o familie;

- Se cere Sf. Sinod să ia măsuri, acesta fiind îndreptățit de articolele 35 și 55 din Statutul de organizare și funcționare al Bisericii, precum și de Canoanele 34 Apostolic și 9 Antiohian din Pidalion;

- Se comunică Sf. Sinod o listă lungă de măsuri ce ar trebui luate pentru încetarea tulburării și bunului mers al Bisericii.

Toate acestea se găsesc în scrisoarea din 30.01.2013 adresată Sfântului Sinod – Document doveditor nr. 3.

Drept răspuns, la cele de mai sus, fostul mitropolit decide să desființeze protopopiatele, așa cum reiese din scrisoarea sa adresată către Pr. Protoiereu Vasile Leonte din protopopiatul Iași. Surprinzător este faptul că, deși, toți membrii Sf. Sinod încuviințează înființarea protopopiatelor prin semnătură, totuși, IPS Vlasie, menționează în această scrisoare că “Sfântul Sinod nu a fost de acod cu înființarea protopopiatelor.”. De asemenea, acesta consideră că luarea de atitudine a protoiereilor are scop viclean și smintitor, și îi înfricoșează cu blesteme – Document doveditor nr. 4.

Văzând intenția arhipăstorului de desființare a protopopiatelor, protoiereii se adresează iarăși Sfântului Sinod, prin scrisoarea din 15/28.05.2013, amintind Hotărârile Sinodale prin care au fost înființate protopopiatele și solicită să se declare nulă hotărârea desființării lor – Document doveditor nr. 5.

Ca răspuns, Sf. Sinod se întâlnește în ședință în 21.08.2013, declarând nulă decizia mitropolitului de atunci de desființare a protopopiatelor, procesul verbal fiind semnat inclusiv de acesta – Document doveditor nr. 6.

Capitoul II. Situația înființării eparhiilor

De la schimbarea calendarului, Biserica cea vie, apărată de Sf. Ierarh Glicherie Mărturisitorul, a crescut mult, cu darul lui Dumnezeu, numărul credincioșilor noștri mărindu-se simțitor. De aceea, pentru posibilitatea cercetării și sprijinirii credincioșilor din punct de vedere duhovnicesc, mai îndeaproape, era necesară organizarea acesteia, înființându-se eparhiile, așa cum ne învață Sfinții Părinți. Astfel, fiecare episcop eparhiot urma să aibă dreptul și datoria de a călăuzi credincioșii din eparhia sa pe calea mântuirii. Considerăm că aceasta este o datorie sfântă și episcopii și-au asumat această răspundere, nu din dorința de a deține funcții și ranguri, ci din interesul și grija ce o au pentru mântuirea credincioșilor.

Drept pentru care, Sf. Sinod s-a întâlnit în ședință în 2013 și a emis o Hotărâre Sinodală, în care se decide împărțirea eparhiilor, așa cum figurează la punctul 2 din Documentul doveditor nr. 7.

Decizia de alcătuire a eparhiilor și înființare a protopopiatelor a fost întărită și de Hotărârea Sinodală nr. 113 din 29.05/11.06.2014, hotărâre semnată de toți membrii Sf. Sinod, inclusiv de mitropolitul în funcție în acea perioadă – Document doveditor nr. 8.

Dar acesta încalcă aceste Hotărâri Sinodale, semnate cu mâna sa, și, în 20.03.2015, emite un decret în care neagă înființarea eparhiilor și a protopopiatelor, considerând că decizia sa de a le desființa este mai presus decât Hotărârile Sinodale – Document doveditor nr. 9.

De asemenea, în 25.03.2015, emite un comunicat către Sf. Sinod, în care neagă decizia de înființare a eparhiilor, comunicat prin care încalcă, iarăși, Hotorârile Sinodale amintite – Document doveditor nr. 10.

Aceste încălcări ale Hotărârilor Sinodale, au dus și la încălcarea Canonului 34 Apostolic și 9 Antiohian, care reglementează ascultarea reciprocă, care trebuie să existe între mitropolit și ceilalți membri ai Sf. Sinod. Drept pentru care, Sf. Sinod a luat atitudine și l-a convocat pe mitropolitul Vlasie în ședință sinodală în 23.05.2015. Prin semnătura pe care o pune pe Hotărârea Sinodală, emisă cu această ocazie, acesta recunoaște că a greșit călcând Hotărârile Sinodale și canoanele amintite, încuviințând (la pct. 2) că înființarea eparhiilor este necesară pentru bunul mers al Bisericii noastre – Document doveditor nr. 11. Doar că acesta a uitat și de această hotărâre, până astăzi negând existența eparhiilor și protopopiatelor.

În zilele ce urmează vom continua publicarea capitolelor 3, 4 și 5 din anexa menționată anterior.