Inalt Prea Sfintitul Arhiepiscop si Mitropolit Demosten

Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop și Mitropolit Demosten s-a născut în anul 1927, fiul lui Toma și al Mariei, fiind crescut în dreapta credință a Bisericii Pravoslavnice Ortodoxe. După terminarea studiilor intră în monahism, la Sfânta Mănăstire Slătioara.

Este luat sub oblăduirea părintelui duhovnicesc, Sf. Ierarh Glicherie, care îi călăuzește pașii cu smerenie și înțelepciune pe calea mântuirii sufletești.

Ca începător, se supune poruncii ascultării față de mai marii Mănăstirii, ziua se ostenește îndeplinind cu sârguință ascultările din Mănăstire, noaptea ostenindu-se cu rugăciunile de obște, susținute în Biserică, sau rugile personale, săvârșite la chilie.

Perioada de neofit în viața de obște durează aproximativ patru ani, perioada în care săvârșește și stagiul militar. La revenirea în Mănăstire, după serviciul militar, de ziua prăznuirii Sf. Ierarh Spiridon, din mâna părintelui duhovnicesc Sf. Ierarh Glicherie, stareț în acea vreme, primește fesul călugăresc și dulama (redingota monahală) drept binecuvântare și încurajare pe calea faptelor bune.

Un an mai târziu prin lucrarea Darul Sfântului Duh este tuns în călugărie, de către Sf. Ierarh Glicherie. În prezența Stăpânului Ceresc, Iisus Hristos, a Preacuratei Fecioare Maria și a tuturor sfinților depune voturile monahale, făgăduind a păstra cu sfințenie ascultarea față de părinții și frații obștei monahale, sărăcia de bună voie pentru numele lui Dumnezeu și fecioria. În anul 1956, de ziua Sfintei Cruci este hirotonit diacon de către ÎPS. Galaction Cordun, în Biserica de la Copăceni-București, iar în februarie 1957 este hirotonit preot, de către Sf. Ierarh Glicherie Mărturisitorul. De aici înainte va lua pe umerii săi misiunea apostolică de propovăduire a Evangheliei lui Hristos.

Devenit slujitor al parohiei Bisericii de Stil Vechi din Covasna, activitatea pastorală a fost mult îngreuiată de regimul comunist ateu, dar Harul lui Dumnezeu s-a dovedit a fi dintotdeauna mai presus decât neputincioasele amenințări ale regimului comunist.

Fiind duhovnic al credincioșilor din localitatea Covasna, trebuia să suporte cu ignoranță maltratările care veneau din partea celor care voiau să ascundă adevărul de credință.

Din motive de convingeri religioase, care își aveau originea în mărturisirea de credință a Sfinților Părinți, este condamnat, în mai multe rânduri, la ani grei de temniță. Mai mult de unsprezece ani din viața sa, părintele Demosten pe atunci îi petrece prin închisorile comuniste, de fiecare dată agenții securității încercând să-l convingă că povara vieții lui ar lua sfârșit, dacă ar trece de partea Bisericii de Stil Nou (BOR).

După ultima eliberare din închisoare se întoarce la Mănăstirea Slătioara, unde Sf. Ierarh Glicherie îl binecuvintează și îl însărcinează să poarte grija duhovnicească a maicilor de la Mănăstirea Brădățel-Suceava.

După o perioadă de douăzeci și patru de ani pe preoție, pentru meritele deosebite, acoperite cu harisma smereniei, Darul Sfântului Duh, Care pe toate le desăvârșește, l-a chemat la înalta treaptă a episcopiei.

Este hirotonit episcop în Biserica Mănăstirii Slătioara de către Sfântul Ierarh Glicherie, succedat de PS. Episcopi Cosma și Silvestru, primind titlul de Nemțeanul. Datorită conjuncturii materiale nefavorabile a episcopiei pentru care a fost hirotonit, își menține reședința în Mănăstirea Brădățel-Suceava.Au trecut mulți ani de atunci, ani în care PS Demosten a fost echilibru și dreptar pentru Biserica noastră.

I-a dăruit Dumnezeu ani mulți, și așa cum ne rugăm la Sf. Liturghie, l-a dăruit Bisericii Sale îndelungat în zile. Văzând greutățile și tulburările prin care a trecut Biserica noastră în ultimul timp, înțelegem de ce i-a dăruit Dumnezeu ani mulți și l-a lăsat până acum în mijlocul nostru. Avea nevoie Biserica, în zilele acestea, de un astfel de ierarh.

De aceea Arhiereul Cel Mare, l-a ridicat pe plăcutul Său, în rangul de Arhiepiscop și Mitropolit. Nu a căutat niciodată funcții și mărire, dar din dragoste pentru credincioși și Biserică, a acceptat să primească cârja păstorească a întregii Biserici.

Așadar, în data de 25.01/07.02.2022, acesta a fost înscăunat Arhiepiscop și Mitropolit al BOSVR în Biserica veche a Mănăstirii Slătioara. La slujba de întronizare au participat PS. Episcopi Sofronie Suceveanul, Teodosie Brașoveanul, Iosif Botoşăneanul, Flavian Ilfoveanul, Antonie Băcăuanul, Glicherie Ieşeanul, Dionisie Gălăţeanul, și Evloghie Sibianul împreună cu un sobor numeros de preoţi, diaconi, psalți și creștini drept-slăvitori.